دبیرستان دخترانه(دوره دوم)جامی نوین
   
     
 
   
معرفی
 

سرکار خانم وحیده کاغذی

دارای مدرک کارشناسی فلسفه؛

تدریس در برترین مدارس تهران؛

از ایشان دو کتاب به چاپ رسیده است؛ کتاب همایش از نشر دریافت

و دیگری کتاب درسنامه و تست جامع از انتشارات فائق