دبیرستان دخترانه(دوره دوم)جامی نوین
   
گروه زیست
 
سرکار خانم یلدا دائمی( پایه دهم و سوم تجربی)
جناب آقای دکتر امید شیخ حسنی( چهارم تجربی)