دبیرستان دخترانه(دوره دوم)جامی نوین
   
پیام های کاربردی مشاور
 
چگونه دروس عمومی را بالای 90 درصد بزنیم؟

زمان امتحان چی بخوریم ؟

پیام مشاور4
چگونه از پرش ذهن جلوگیری کنیم؟

پیام مشاور3

چگونه از درس خواندن نتیجه بهتری بگیریم؟


پیام مشاور 2

در فواصل زمانی کوتاه اما پیوسته درس بخوانید


پیام مشاور1
روش های تقویت تمرکز حواس و جلوگیری از حواس پرتی