دبیرستان دخترانه(دوره دوم)جامی نوین
   
معرفی دبیرستان جامی نوین
 
 
 
 

               « آیین نامه انضباطی دانش آموزان دبیرستان دخترانه جـــامی »

                          سال تحصیلی97-96

 1. رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، مربیان و کلیه کارکنان ودانش آموزان مدرسه .
 2. رعایت شعـائر دینی واعتقادی ورعایت حسن رفتار و اخلاق .                                                                                                                    
 3. سعی شایسته درتحصیل علم، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی و مشارکت در فعالیت های اعتقادی ،اجتماعی و فرهنگی .        
 4. ورود به موقع به مدرسه و تا ساعت 7:20 صبح وخروج با زنگ اتمام کلاس. حضوردر مدرسه درغیر ساعات مقرربه منظور استفاده از ، آزمایشگاه، کتابخانه، انجام فعالیت های هنری و ... منوط به اجازه ولی دانش آموزوموافقت مدیرو به سرپرستی یکی از کارکنان مدرسه می باشد.
 5. هرگونه تغییر در ساعات رسمی کتباً به اطلاع اولیا خواهد رسید.
 6. شرکت دانش آموز در مراسم صبحگاهی الزامی است تاخیرِ ورود دانش آموز ثبت وهرمورد کسر انضباط تا 5/0نمره دارد  .(ورود و پذیرش دانش آموز پس از شروع کلاس ها فقط با توجیه  اولیا واجازة دبیر مربوطه  انجام خواهد شد. همچنین خروج دانش آموزدر ساعات مدرسه به هر دلیل موجهی بدون همراهی ولی میسر نخواهد بود .
 7. دانش آموز ملزم است  قبل از دبیر در کلاس حاضر شود و از تردد بی جا درمدرسه  ( زمان دایر بودن کلاسها ) اجتناب نماید.

توجه: غیبت یا تاخیر دانش آموز صرفاً توسط ولی با مدارک ارائه شده قابل توجیه است لذا در صورتی که دانش آموز به دلیل بیماری  و عذرِ موجه قادر به حضور در مدرسه نباشد مراتب باید (همان روز) قبل از ساعت 9صبح توسط اولیا محترم به معاون مربوطه اطلاع داده شود، و بعد از رفع بیماری گواهی مؤید پزشک ارائه گردد. پاسخگویی حضوری معاونین به اولیا محترم از ساعت 8 صبح غیر از ساعات تفریح می باشد .

 1. تقاضای مرخصی ساعتیِ دانش آموزان پذیرفته نمی باشد (مگر در موارد خاص بنا بر تشخیص معاون مربوطه).
 2. رعایت بهداشت و نظافت فردی (اعم ازنظافت پوست ، مووکوتاه کردن ناخن ها و...) وهمکاری با مسئولین در پاکیزه نگه داشتن کلاس وفضای مدرسه مورد انتظار است.
 3. روپوش مدرسه شامل پوشش مانتو، شلوار، مقنعه و کفش مناسب شأن دانش آموزی می باشد.
 4. از به کار بردن وسایل تزیینی و آرایشی پرهیزو از همراه آوردن اشیا گرانبها وسایل غیر مرتبط با امورتحصیلی(پول نقد به مقدارزیاد، گوشواره، دستبند، انگشتر، نوار، فیلم، عکس، آلبوم، دیسکت، CD صوتی و تصویری، فلش،دوربین عکاسی و فیلمبرداری،کتب، مجلات ...) خودداری گردد.
 5. همراه داشتن و استفاده از موبایل در مدرسه ممنوع است و در صورت مشاهده  تا پایان نوبت توقیف وکسر تا3نمره انضباط را درپی خواهد داشت.
 6. مراقبت از وسایل شخصی وکوشش در حفظ و نگهداری از اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه بعهدة دانش آموز است  (چنانچه دانش آموزی به وسایل و امکانات ساختمان مدرسه خسارت وارد آورد خسارت وارده می بایست توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود).
 7. از هرگونه آرایش نامتعارفِ مو و تغییردرصورت (آرایش و پیرایش)پرهیزگردد،درصورت تخطی ضمن درج درپرونده کسر نمره انضباط تا 3نمره و به میزان رأی شورای مدرسه محرومیت از حضور در مدرسه خواهد داشت.
 8.  پیرایش صورت در طول سال تحصیلی حتی درزمان برگزاری امتحانات و تابستان نیز  ممنوع می باشد.
 9. تحویل به موقع اطلاعیه ها ومکاتبات مدرسه به والدین و برگرداندن  پاسخ به مرجع مربوطه در اسرع وقت.
 10. رعایت نظم در صف صبحگاه و مراسم و سخنرانی ها و...                                                             

     نکته مهم کسب توفیقات  علمی ، آموزشی ، پژوهشی  ، ورزشی  ، همکاری  با مدرسه  ، شرکت درفعالیتهای  ویژة  فرهنگی ،

         انجام  امور نمایندگی کلاس و... موجب دریافت نمره ی مثبت انضباطی خواهدبود.